die de groothandelsmarkt voor ontsmettingsmiddelen aanbeveelt

EUR-Lex - 32017R0565 - EN - EUR-Lex- die de groothandelsmarkt voor ontsmettingsmiddelen aanbeveelt ,Voor de toepassing van deel C, punt 6, van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU wordt onder derivatencontracten die de kenmerken hebben van voor de groothandel bestemde energieproducten als gedefinieerd in artikel 2, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 derivaten verstaan met elektriciteit of aardgas als onderliggende waarde, in ...EUR-Lex - 32014R0596 - EN - EUR-LexVoor derivaten die voor de groothandel bestemde energieproducten betreffen, ... nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie, die een verbod instelt op het met opzet verstrekken van valse informatie aan ondernemingen die prijsanalyses uitvoeren of ...EUR-Lex - 32020R0687 - EN - EUR-Lex

De Richtlijnen 92/66/EEG (7), 2001/89/EG (8), 2002/60/EG (9), 2003/85/EG (10) en 2005/94/EG (11) van de Raad, die regels voor de bestrijding van dierziekten bevatten, worden bij artikel 270 van Verordening (EU) 2016/429 ingetrokken. Bij artikel 272 van Verordening (EU) 2016/429 is bepaald dat de ingetrokken richtlijnen van toepassing blijven ...

(Arbeids)geneeskundige sprokkels: Cyanide

Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek.---CYANIDE 1. Fysische en chemische ...

EUR-Lex - 31991L0493 - EN - EUR-Lex

De persoon die verantwoordelijk is voor de inrichting moet een register van de toegepaste behandelingen bijhouden. Al naar gelang de soort behandeling die is toegepast moeten de duur en de temperatuur van een warmtebehandeling, de zoutconcentratie, de pH en het watergehalte worden opgetekend en gecontroleerd.

Varkensgriep en reizen: 6 tips

Voor sommige mensen hebben de griep-symptomen ook diarree en braken inbegrepen. 3. Hoge risico reizigers moeten eerst een arts raadplegen. De CDC beveelt aan dat mensen in risicogroepen bij hun dokter checken voordat ze reizen naar gebieden die H1N1 griep rapporteren. Reizigers met een hoog risico voor complicaties van griep zijn:

Varkensgriep en reizen: 6 tips

Voor sommige mensen hebben de griep-symptomen ook diarree en braken inbegrepen. 3. Hoge risico reizigers moeten eerst een arts raadplegen. De CDC beveelt aan dat mensen in risicogroepen bij hun dokter checken voordat ze reizen naar gebieden die H1N1 griep rapporteren. Reizigers met een hoog risico voor complicaties van griep zijn:

Operation Manual - Permobil

de juiste afmeting hebben voor de gebruiker. De AirLITE moet worden gebruikt met de bijgeleverde hoes. ROHO, Inc. adviseert evaluatie door een arts die ervaring heeft met zithoudingen, positionering en mobiliteit: 1) om te bepalen of het kussen geschikt is voor de gebruiker; en 2 ) om te bepalen of een stevig zitplatform wordt aanbevolen bij ...

EUR-Lex - 32014R0596 - EN - EUR-Lex

Voor derivaten die voor de groothandel bestemde energieproducten betreffen, ... nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie, die een verbod instelt op het met opzet verstrekken van valse informatie aan ondernemingen die prijsanalyses uitvoeren of ...

1:1 Wft Definities Flashcards | Quizlet

verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PbEU 2011, L 326), alsmede de door de Europese Commissie vastgestelde gedelegeerde en uitvoeringshandelingen op grond van verordening 1227/2011

(Arbeids)geneeskundige sprokkels: Cyanide

Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek.---CYANIDE 1. Fysische en chemische ...

Varkensgriep en reizen: 6 tips

Voor sommige mensen hebben de griep-symptomen ook diarree en braken inbegrepen. 3. Hoge risico reizigers moeten eerst een arts raadplegen. De CDC beveelt aan dat mensen in risicogroepen bij hun dokter checken voordat ze reizen naar gebieden die H1N1 griep rapporteren. Reizigers met een hoog risico voor complicaties van griep zijn:

EUR-Lex - 32017R0565 - EN - EUR-Lex

Voor de toepassing van deel C, punt 6, van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU wordt onder derivatencontracten die de kenmerken hebben van voor de groothandel bestemde energieproducten als gedefinieerd in artikel 2, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 derivaten verstaan met elektriciteit of aardgas als onderliggende waarde, in ...

Varkensgriep en reizen: 6 tips

Voor sommige mensen hebben de griep-symptomen ook diarree en braken inbegrepen. 3. Hoge risico reizigers moeten eerst een arts raadplegen. De CDC beveelt aan dat mensen in risicogroepen bij hun dokter checken voordat ze reizen naar gebieden die H1N1 griep rapporteren. Reizigers met een hoog risico voor complicaties van griep zijn:

Operation Manual - Permobil

de juiste afmeting hebben voor de gebruiker. De AirLITE moet worden gebruikt met de bijgeleverde hoes. ROHO, Inc. adviseert evaluatie door een arts die ervaring heeft met zithoudingen, positionering en mobiliteit: 1) om te bepalen of het kussen geschikt is voor de gebruiker; en 2 ) om te bepalen of een stevig zitplatform wordt aanbevolen bij ...

EUR-Lex - 31991L0493 - EN - EUR-Lex

De persoon die verantwoordelijk is voor de inrichting moet een register van de toegepaste behandelingen bijhouden. Al naar gelang de soort behandeling die is toegepast moeten de duur en de temperatuur van een warmtebehandeling, de zoutconcentratie, de pH en het watergehalte worden opgetekend en gecontroleerd.

EUR-Lex - 32014L0057 - EN - EUR-Lex

4. Voor de toepassing van deze richtlijn vormt de voortgezette openbaarmaking van aanbevelingen of aansporingen als bedoeld in artikel 3, lid 6, wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap onder dit artikel indien de persoon die de aanbeveling of aansporingen openbaar maakt, wist dat deze op voorwetenschap was gebaseerd. 5.

Operation Manual - Permobil

de juiste afmeting hebben voor de gebruiker. De AirLITE moet worden gebruikt met de bijgeleverde hoes. ROHO, Inc. adviseert evaluatie door een arts die ervaring heeft met zithoudingen, positionering en mobiliteit: 1) om te bepalen of het kussen geschikt is voor de gebruiker; en 2 ) om te bepalen of een stevig zitplatform wordt aanbevolen bij ...

Operation Manual - Permobil

de juiste afmeting hebben voor de gebruiker. De AirLITE moet worden gebruikt met de bijgeleverde hoes. ROHO, Inc. adviseert evaluatie door een arts die ervaring heeft met zithoudingen, positionering en mobiliteit: 1) om te bepalen of het kussen geschikt is voor de gebruiker; en 2 ) om te bepalen of een stevig zitplatform wordt aanbevolen bij ...

EUR-Lex - 32014R0596 - EN - EUR-Lex

Voor derivaten die voor de groothandel bestemde energieproducten betreffen, ... nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie, die een verbod instelt op het met opzet verstrekken van valse informatie aan ondernemingen die prijsanalyses uitvoeren of ...

(Arbeids)geneeskundige sprokkels: Cyanide

Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek.---CYANIDE 1. Fysische en chemische ...

EUR-Lex - 32020R0687 - EN - EUR-Lex

De Richtlijnen 92/66/EEG (7), 2001/89/EG (8), 2002/60/EG (9), 2003/85/EG (10) en 2005/94/EG (11) van de Raad, die regels voor de bestrijding van dierziekten bevatten, worden bij artikel 270 van Verordening (EU) 2016/429 ingetrokken. Bij artikel 272 van Verordening (EU) 2016/429 is bepaald dat de ingetrokken richtlijnen van toepassing blijven ...

Operation Manual - Permobil

de juiste afmeting hebben voor de gebruiker. De AirLITE moet worden gebruikt met de bijgeleverde hoes. ROHO, Inc. adviseert evaluatie door een arts die ervaring heeft met zithoudingen, positionering en mobiliteit: 1) om te bepalen of het kussen geschikt is voor de gebruiker; en 2 ) om te bepalen of een stevig zitplatform wordt aanbevolen bij ...

EUR-Lex - 32017R0565 - EN - EUR-Lex

Voor de toepassing van deel C, punt 6, van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU wordt onder derivatencontracten die de kenmerken hebben van voor de groothandel bestemde energieproducten als gedefinieerd in artikel 2, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 derivaten verstaan met elektriciteit of aardgas als onderliggende waarde, in ...

coronavirus 2 | PPEP

De schattingen zijn dat als we echt zorgen voor onszelf, en / of met een behandeling in het ziekenhuis, de gemiddelde sterftecijfer tussen 2% naar 3.4% afhankelijk van de leeftijd en de mate van wellness. anderen, die hebben direct contact met de Chinese bronnen beweren het kan zijn 10 keer hoger.

EUR-Lex - 32020R0687 - EN - EUR-Lex

De Richtlijnen 92/66/EEG (7), 2001/89/EG (8), 2002/60/EG (9), 2003/85/EG (10) en 2005/94/EG (11) van de Raad, die regels voor de bestrijding van dierziekten bevatten, worden bij artikel 270 van Verordening (EU) 2016/429 ingetrokken. Bij artikel 272 van Verordening (EU) 2016/429 is bepaald dat de ingetrokken richtlijnen van toepassing blijven ...