china handwaspoeder materiaal veiligheidsinformatieblad

Synfluid® PAO 7 cSt- china handwaspoeder materiaal veiligheidsinformatieblad ,Materiaal : 1079863, 1080486, 1079705 EG-Nr.Registratienummer Chemische naam CAS-No. EC-No. Index No. Legal Entity Registratienummer 1-Dodecene 112-41-4 203-968-4 Chevron Phillips Chemical Company LP 01-2119475509-26-0003 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma : Chevron Phillips Chemical Company LPPagina van VeiligheidsinformatiebladPagina 1 van 9 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG (REACH), 1272/2008/EG (CLP), 29CFR1910/1200 en GHS Rev. 3. Ingangsdatum: 11.15.2015 Handelsnaam: Magnaflux Magnetic Particle 2 Yellow Opgemaakt door Global Safety Management, 1-813-435-5161 -VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Gemorst materiaal nooit in de originele verpakking terugdoen om opnieuw te gebruiken. 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en-materiaal Raadpleeg rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg rubriek 13 van het veiligheidsinformatieblad voor afvalverwijdering. 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Toluene | Solvents for TLC | Thin Layer Chromatography ...

Mogelijke gevolgen: veroorzaken allergieën, kankerverwekkend (carcinogeen), verandering erfelijk materiaal (mutageen), brengt de voortplanting in gevaar en vruchtbeschadigend (reprotoxisch) of orgaanbeschadigend Veiligheid: voor het werk met dergelijke stoffen moet men zich goed informeren; veiligheidskleding en handschoenen, oog- en ...

ICX door A-dec, Inc. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

A-dec China. A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd. 528 Shunfeng Road. Qianjiang Economic Development Zone. Hangzhou 311106. Zheijiang, China. Tel.: 400 600 5434 binnen China. Tel.: +86 571 89026088 buiten China. A-dec Verenigd Koninkrijk. Austin House, 11 Liberty Way Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ Engeland Tel.: 0800 ADEC VK (2332 85 ...

ICX door A-dec, Inc. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

A-dec China. A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd. 528 Shunfeng Road. Qianjiang Economic Development Zone. Hangzhou 311106. Zheijiang, China. Tel.: 400 600 5434 binnen China. Tel.: +86 571 89026088 buiten China. A-dec Verenigd Koninkrijk. Austin House, 11 Liberty Way Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ Engeland Tel.: 0800 ADEC VK (2332 85 ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Gemorst materiaal nooit in de originele verpakking terugdoen om opnieuw te gebruiken. 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en-materiaal Raadpleeg rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg rubriek 13 van het veiligheidsinformatieblad voor afvalverwijdering. 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD _____ MENGSEL 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Zorgen voor voldoende ventilatie. 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen Zie sectie 12 voor aanvullende ecologische informatie. 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Verontreinigd oppervlak grondig reinigen. 6.4.

ICX door A-dec, Inc. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

A-dec China. A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd. 528 Shunfeng Road. Qianjiang Economic Development Zone. Hangzhou 311106. Zheijiang, China. Tel.: 400 600 5434 binnen China. Tel.: +86 571 89026088 buiten China. A-dec Verenigd Koninkrijk. Austin House, 11 Liberty Way Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ Engeland Tel.: 0800 ADEC VK (2332 85 ...

ASIA-PACIFIC INDIUM CORPORATION (SUZHOU)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD . ... Jiangsu Province, China 215126 Informatie: (86) 512-6283-4900 In Azië: ... Oogcontact: Contact met materiaal op kamertemperatuur of rook van materiaal bij standaard reflow temperaturen boven de 100°C kan leiden tot ernstige irritatie aan de ogen .

Toluene | Solvents for TLC | Thin Layer Chromatography ...

Mogelijke gevolgen: veroorzaken allergieën, kankerverwekkend (carcinogeen), verandering erfelijk materiaal (mutageen), brengt de voortplanting in gevaar en vruchtbeschadigend (reprotoxisch) of orgaanbeschadigend Veiligheid: voor het werk met dergelijke stoffen moet men zich goed informeren; veiligheidskleding en handschoenen, oog- en ...

ROTH-absorber veiligheidsstation SEKUROKA® | Toebehoren ...

Mogelijke gevolgen: leiden tot schade aan de gezondheid, irriteren organen, huid of luchtwegen. Leiden in grotere hoeveelheden tot de dood. Veiligheid: zoals hierboven; bij huidirritaties of oogcontact met water of geschikt middel spoelen.

Synfluid® PAO 7 cSt

Materiaal : 1079863, 1080486, 1079705 EG-Nr.Registratienummer Chemische naam CAS-No. EC-No. Index No. Legal Entity Registratienummer 1-Dodecene 112-41-4 203-968-4 Chevron Phillips Chemical Company LP 01-2119475509-26-0003 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma : Chevron Phillips Chemical Company LP

Synfluid® PAO 7 cSt

Materiaal : 1079863, 1080486, 1079705 EG-Nr.Registratienummer Chemische naam CAS-No. EC-No. Index No. Legal Entity Registratienummer 1-Dodecene 112-41-4 203-968-4 Chevron Phillips Chemical Company LP 01-2119475509-26-0003 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma : Chevron Phillips Chemical Company LP

Pagina van Veiligheidsinformatieblad

Pagina 1 van 9 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG (REACH), 1272/2008/EG (CLP), 29CFR1910/1200 en GHS Rev. 3. Ingangsdatum: 11.15.2015 Handelsnaam: Magnaflux Magnetic Particle 2 Yellow Opgemaakt door Global Safety Management, 1-813-435-5161 -

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Gemorst materiaal nooit in de originele verpakking terugdoen om opnieuw te gebruiken. 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en-materiaal Raadpleeg rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg rubriek 13 van het veiligheidsinformatieblad voor afvalverwijdering. 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006 ... Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Absorberen met inert absorberend materiaal. 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken ... IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006 ... Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Absorberen met inert absorberend materiaal. 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken ... IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese

ROTH-absorber veiligheidsstation SEKUROKA® | Toebehoren ...

Mogelijke gevolgen: leiden tot schade aan de gezondheid, irriteren organen, huid of luchtwegen. Leiden in grotere hoeveelheden tot de dood. Veiligheid: zoals hierboven; bij huidirritaties of oogcontact met water of geschikt middel spoelen.

ROTH-absorber veiligheidsstation SEKUROKA® | Toebehoren ...

Mogelijke gevolgen: leiden tot schade aan de gezondheid, irriteren organen, huid of luchtwegen. Leiden in grotere hoeveelheden tot de dood. Veiligheid: zoals hierboven; bij huidirritaties of oogcontact met water of geschikt middel spoelen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD _____ MENGSEL 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Zorgen voor voldoende ventilatie. 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen Zie sectie 12 voor aanvullende ecologische informatie. 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Verontreinigd oppervlak grondig reinigen. 6.4.

ASIA-PACIFIC INDIUM CORPORATION (SUZHOU)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD . ... Jiangsu Province, China 215126 Informatie: (86) 512-6283-4900 In Azië: ... Oogcontact: Contact met materiaal op kamertemperatuur of rook van materiaal bij standaard reflow temperaturen boven de 100°C kan leiden tot ernstige irritatie aan de ogen .

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Gemorst materiaal nooit in de originele verpakking terugdoen om opnieuw te gebruiken. 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en-materiaal Raadpleeg rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg rubriek 13 van het veiligheidsinformatieblad voor afvalverwijdering. 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Indium Corporation

Dit veiligheidsinformatieblad betreft een familie waarin alle metaalmengsels zijn gegroepeerd waarin hetzelfde vloeimiddel ... In China: Indium Corporation (Suzhou) Co., Ltd. No. 428 Xinglong Street ... Contact met het materiaal bij kamertemperatur of rook van het materiaal bij typische

Pagina van Veiligheidsinformatieblad

Pagina 1 van 9 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG (REACH), 1272/2008/EG (CLP), 29CFR1910/1200 en GHS Rev. 3. Ingangsdatum: 11.15.2015 Handelsnaam: Magnaflux Magnetic Particle 2 Yellow Opgemaakt door Global Safety Management, 1-813-435-5161 -

ICX door A-dec, Inc. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

A-dec China. A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd. 528 Shunfeng Road. Qianjiang Economic Development Zone. Hangzhou 311106. Zheijiang, China. Tel.: 400 600 5434 binnen China. Tel.: +86 571 89026088 buiten China. A-dec Verenigd Koninkrijk. Austin House, 11 Liberty Way Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ Engeland Tel.: 0800 ADEC VK (2332 85 ...