voorschriften voor handdesinfectie europa

EUR-Lex - 31971R1411 - EN - EUR-Lex- voorschriften voor handdesinfectie europa ,Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971 houdende aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten met betrekking tot de produkten van post 04.01 van het gemeenschappelijk douanetarief Publicatieblad Nr. L 148 van 03/07/1971 blz. 0004 - 0007Inwerkingtreding nieuwe EU-voorschriften voor een ... - EuropaInwerkingtreding nieuwe EU-voorschriften voor een eenvoudigere, snellere en veiligere douane-unie Brussel, 29 april 2016 Op zondag 1 mei zijn nieuwe douanevoorschriften in werking getreden die het leven vereenvoudigen voor bedrijven die actief zijn in Europa, en consumenten beter beschermen tegen illegale en nagemaakte goederen.Handdesinfectie - Safe Products.... uw winkel voor EHBO ...

Sterillium®, het meest vooraanstaande handdesinfectiemiddel in Europa, maakt al 40 jaar een betrouwbare handdesinfectie mogelijk. E1 XXX. Klik hier . Sterillium Med. Tijdelijk niet leverbaar Sterillium Med voor optimale handdesinfectie. Intelligent gecombineerd. Handdesinfectiemiddel op basis van ethanol met bewezen huidverzorgende ...

EUR-Lex - 31971R1411 - EN - EUR-Lex

Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971 houdende aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten met betrekking tot de produkten van post 04.01 van het gemeenschappelijk douanetarief Publicatieblad Nr. L 148 van 03/07/1971 blz. 0004 - 0007

Handdesinfectie - Safe Products.... uw winkel voor EHBO ...

Sterillium®, het meest vooraanstaande handdesinfectiemiddel in Europa, maakt al 40 jaar een betrouwbare handdesinfectie mogelijk. E1 XXX. Klik hier . Sterillium Med. Tijdelijk niet leverbaar Sterillium Med voor optimale handdesinfectie. Intelligent gecombineerd. Handdesinfectiemiddel op basis van ethanol met bewezen huidverzorgende ...

Sterillium Handdesinfectie alcohol - 500 ml - www ...

Sterillium®, het meest vooraanstaande handdesinfectiemiddel in Europa, maakt al 40 jaar een betrouwbare handdesinfectie mogelijk. uitgebreid activiteitsspectrum; zeer goed residuaal en aanhoudend effect; afname van de transiënte flora met meer dan 99,99% in 30 sec. chirurgische handdesinfectie binnen 1,5 min.

Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare ...

Voor handdesinfectie mogen naast middelen toegelaten door het Ctgb ook middelen toegelaten door het CBG gebruikt worden, deze middelen zijn voorzien van een RVG-nummer. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of een desinfecterend middel goed werkt en veilig is.

Productvoorschriften - Uw Europa

Voor bepaalde productcategorieën bestaan er normen en technische specificaties die in de hele EU gelden.U moet ervoor zorgen dat uw producten voldoen aan alle relevante EU-regels voordat zij vrij kunnen worden verhandeld in de EU.. Zijn er geen EU-regels, dan kunnen er in sommige EU-landen verschillende specificaties gelden.In dergelijke gevallen hoeft u alleen te voldoen aan de voorschriften ...

Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare ...

Voor handdesinfectie mogen naast middelen toegelaten door het Ctgb ook middelen toegelaten door het CBG gebruikt worden, deze middelen zijn voorzien van een RVG-nummer. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of een desinfecterend middel goed werkt en veilig is.

Inwerkingtreding nieuwe EU-voorschriften voor een ... - Europa

Inwerkingtreding nieuwe EU-voorschriften voor een eenvoudigere, snellere en veiligere douane-unie Brussel, 29 april 2016 Op zondag 1 mei zijn nieuwe douanevoorschriften in werking getreden die het leven vereenvoudigen voor bedrijven die actief zijn in Europa, en consumenten beter beschermen tegen illegale en nagemaakte goederen.

EUR-Lex - 32018L0851 - EN - EUR-Lex

Deze overgang moet bijdragen aan de doelstellingen inzake slimme, duurzame en inclusieve groei die in de Europa 2020-strategie zijn opgenomen en moet belangrijke kansen creëren voor lokale economieën en belanghebbenden; tevens moet zij helpen zorgen voor meer synergie tussen de circulaire economie en het beleid op het gebied van energie ...

Productvoorschriften - Uw Europa

Voor bepaalde productcategorieën bestaan er normen en technische specificaties die in de hele EU gelden.U moet ervoor zorgen dat uw producten voldoen aan alle relevante EU-regels voordat zij vrij kunnen worden verhandeld in de EU.. Zijn er geen EU-regels, dan kunnen er in sommige EU-landen verschillende specificaties gelden.In dergelijke gevallen hoeft u alleen te voldoen aan de voorschriften ...

Productvoorschriften - Uw Europa

Voor bepaalde productcategorieën bestaan er normen en technische specificaties die in de hele EU gelden.U moet ervoor zorgen dat uw producten voldoen aan alle relevante EU-regels voordat zij vrij kunnen worden verhandeld in de EU.. Zijn er geen EU-regels, dan kunnen er in sommige EU-landen verschillende specificaties gelden.In dergelijke gevallen hoeft u alleen te voldoen aan de voorschriften ...

Sterillium Handdesinfectie alcohol - 500 ml - www ...

Sterillium®, het meest vooraanstaande handdesinfectiemiddel in Europa, maakt al 40 jaar een betrouwbare handdesinfectie mogelijk. uitgebreid activiteitsspectrum; zeer goed residuaal en aanhoudend effect; afname van de transiënte flora met meer dan 99,99% in 30 sec. chirurgische handdesinfectie binnen 1,5 min.

EUR-Lex - 32018L0851 - EN - EUR-Lex

Deze overgang moet bijdragen aan de doelstellingen inzake slimme, duurzame en inclusieve groei die in de Europa 2020-strategie zijn opgenomen en moet belangrijke kansen creëren voor lokale economieën en belanghebbenden; tevens moet zij helpen zorgen voor meer synergie tussen de circulaire economie en het beleid op het gebied van energie ...

Sterillium Handdesinfectie alcohol - 500 ml - www ...

Sterillium®, het meest vooraanstaande handdesinfectiemiddel in Europa, maakt al 40 jaar een betrouwbare handdesinfectie mogelijk. uitgebreid activiteitsspectrum; zeer goed residuaal en aanhoudend effect; afname van de transiënte flora met meer dan 99,99% in 30 sec. chirurgische handdesinfectie binnen 1,5 min.

Sterillium Handdesinfectie alcohol - 500 ml - www ...

Sterillium®, het meest vooraanstaande handdesinfectiemiddel in Europa, maakt al 40 jaar een betrouwbare handdesinfectie mogelijk. uitgebreid activiteitsspectrum; zeer goed residuaal en aanhoudend effect; afname van de transiënte flora met meer dan 99,99% in 30 sec. chirurgische handdesinfectie binnen 1,5 min.

EUR-Lex - 31971R1411 - EN - EUR-Lex

Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971 houdende aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten met betrekking tot de produkten van post 04.01 van het gemeenschappelijk douanetarief Publicatieblad Nr. L 148 van 03/07/1971 blz. 0004 - 0007

EUR-Lex - 32006L0087 - EN - EUR-Lex

(1) Met Richtlijn 82/714/EEG van de Raad van 4 oktober 1982 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (3) zijn geharmoniseerde voorwaarden ingevoerd voor de afgifte van technische certificaten voor binnenschepen in alle lidstaten, waarbij de Rijnvaart evenwel werd uitgesloten. In geheel Europa gelden echter nog steeds uiteenlopende technische voorschriften voor ...

EUR-Lex - 32018L0851 - EN - EUR-Lex

Deze overgang moet bijdragen aan de doelstellingen inzake slimme, duurzame en inclusieve groei die in de Europa 2020-strategie zijn opgenomen en moet belangrijke kansen creëren voor lokale economieën en belanghebbenden; tevens moet zij helpen zorgen voor meer synergie tussen de circulaire economie en het beleid op het gebied van energie ...

Leidraad protocol infectiepreventie eerstelijns ...

Voor het wassen van de handen wordt vloeibare zeep uit een dispenser gebruikt. Het gebruik van desinfecterende zeep voor handdesinfectie heeft geen toegevoegde waarde. Uit de literatuur blijkt dat de werking van een desinfecterende zeep minder is dan die van een handdesinfectans 2,4.

EUR-Lex - 31971R1411 - EN - EUR-Lex

Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971 houdende aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten met betrekking tot de produkten van post 04.01 van het gemeenschappelijk douanetarief Publicatieblad Nr. L 148 van 03/07/1971 blz. 0004 - 0007

Productvoorschriften - Uw Europa

Voor bepaalde productcategorieën bestaan er normen en technische specificaties die in de hele EU gelden.U moet ervoor zorgen dat uw producten voldoen aan alle relevante EU-regels voordat zij vrij kunnen worden verhandeld in de EU.. Zijn er geen EU-regels, dan kunnen er in sommige EU-landen verschillende specificaties gelden.In dergelijke gevallen hoeft u alleen te voldoen aan de voorschriften ...

Inwerkingtreding nieuwe EU-voorschriften voor een ... - Europa

Inwerkingtreding nieuwe EU-voorschriften voor een eenvoudigere, snellere en veiligere douane-unie Brussel, 29 april 2016 Op zondag 1 mei zijn nieuwe douanevoorschriften in werking getreden die het leven vereenvoudigen voor bedrijven die actief zijn in Europa, en consumenten beter beschermen tegen illegale en nagemaakte goederen.

EUR-Lex - 32006L0087 - EN - EUR-Lex

(1) Met Richtlijn 82/714/EEG van de Raad van 4 oktober 1982 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (3) zijn geharmoniseerde voorwaarden ingevoerd voor de afgifte van technische certificaten voor binnenschepen in alle lidstaten, waarbij de Rijnvaart evenwel werd uitgesloten. In geheel Europa gelden echter nog steeds uiteenlopende technische voorschriften voor ...

Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare ...

Voor handdesinfectie mogen naast middelen toegelaten door het Ctgb ook middelen toegelaten door het CBG gebruikt worden, deze middelen zijn voorzien van een RVG-nummer. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of een desinfecterend middel goed werkt en veilig is.