Voor de productie van handdesinfecterend middel is een vergunning van de overheid vereist

Meer weten over het kappen van bomen en de herplantplicht ...- Voor de productie van handdesinfecterend middel is een vergunning van de overheid vereist ,In de bomenverordening van uw gemeente ligt vast voor welke bomen deze vergunning nodig is. Herplantplicht. Voor de gekapte bomen moeten weer bomen in de plaats komen. U bent verplicht om bomen terug te planten. Dit heet herplantplicht. Dit doet u binnen 3 jaar na de kap van de bomen. Voor het herplanten gelden een aantal regels:Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare ...Voor handdesinfectie mogen naast middelen toegelaten door het Ctgb ook middelen toegelaten door het CBG gebruikt worden, deze middelen zijn voorzien van een RVG-nummer. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of een desinfecterend middel goed werkt en veilig is.Omzendbrief betreffende het gebruik in de diervoedersector ...

De omzendbrief is van toepassing op de productie, verwerking en distributie van deze producten. 3. Referenties ... voor zover de bevoegde overheid van het land van bestemming ze ... deze toevoegingsmiddelen bevatten door middel van een specifieke markering duidelijk identificeren.

Welke regels moet ik naleven als ik grondwater win of ...

Voor de aanleg van een ondergrondse hemelwaterput of infiltratievoorziening bij een vergund gebouw, is geen stedenbouwkundige vergunning nodig. De aanleg moet dan wel minstens op één meter van de zijdelingse en achterste perceelgrenzen gebeuren.

Kernenergie in Finland - Nucleair Forum

Voor 75% van de beleidsmakers is kernenergie efficiënt middel in de strijd tegen klimaatverandering. Volgens een recente peiling uitgevoerd door TVO (het bedrijf dat de centrale van Olkiluoto uitbaat) bij de Finse beleidsmakers, ziet 75% onder hen kernenergie als een efficiënt middel om de klimaatverandering te bestrijden.De helft ziet kernenergie ook als een energieoplossing op lange termijn.

Welke regels moet ik naleven als ik grondwater win of ...

Voor de aanleg van een ondergrondse hemelwaterput of infiltratievoorziening bij een vergund gebouw, is geen stedenbouwkundige vergunning nodig. De aanleg moet dan wel minstens op één meter van de zijdelingse en achterste perceelgrenzen gebeuren.

Welke regels moet ik naleven als ik grondwater win of ...

Voor de aanleg van een ondergrondse hemelwaterput of infiltratievoorziening bij een vergund gebouw, is geen stedenbouwkundige vergunning nodig. De aanleg moet dan wel minstens op één meter van de zijdelingse en achterste perceelgrenzen gebeuren.

Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare ...

Voor handdesinfectie mogen naast middelen toegelaten door het Ctgb ook middelen toegelaten door het CBG gebruikt worden, deze middelen zijn voorzien van een RVG-nummer. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of een desinfecterend middel goed werkt en veilig is.

wetten.nl - Regeling - Mijnbouwwet - BWBR0014168

2 Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met uitzondering van artikel 3:18 is van toepassing op de voorbereiding van het besluit over een vergunning voor permanent opslaan van CO 2, voor zover de opslag niet geschiedt in het continentaal plat of onder de territoriale zee in een opslagvoorkomen dat is gelegen aan de zeezijde van de in de ...

LANDSVERORDENING van de 2de maart 2007 houdende regels ...

Indien het voor de beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is onderzoek te verrichten, dan zijn de kosten hiervan, onverminderd artikel 10, voor rekening van de aanvrager. 5. Een vergunning wordt geweigerd, indien één of meer belangen, genoemd in het eerste lid, op onoverkomelijke wijze in het gedrang zouden komen door verlening van de ...

wetten.nl - Regeling - Overheid.nl | Wetten.nl

1 Een kennisgeving van een kleine wijziging van de eerste categorie van een vergunning voor het in de handel brengen van een diergeneesmiddel wordt behandeling genomen volgens de procedure, bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1234/2008, in samenhang met artikel 11 van deze Verordening en bijlage IV bij deze Verordening.

wetten.nl - Regeling - Mijnbouwwet - BWBR0014168

2 Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met uitzondering van artikel 3:18 is van toepassing op de voorbereiding van het besluit over een vergunning voor permanent opslaan van CO 2, voor zover de opslag niet geschiedt in het continentaal plat of onder de territoriale zee in een opslagvoorkomen dat is gelegen aan de zeezijde van de in de ...

Stikstof: de meesterroof van de overheid - Opinie Jaap ...

Dit beleid van de overheid leidt tot de ondergang van geheel Nederland. Wanneer u niet tot inkeer komt, leidt dit tot massa ontslagen. Zelfs de natuur gaat dan nog meer verloederen. Er is maar een simpele verklaring voor de vervuiling van de aarde. De kringloopwijzer van de mens zelf.

wetten.nl - Regeling - Overheid.nl | Wetten.nl

1 Een kennisgeving van een kleine wijziging van de eerste categorie van een vergunning voor het in de handel brengen van een diergeneesmiddel wordt behandeling genomen volgens de procedure, bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1234/2008, in samenhang met artikel 11 van deze Verordening en bijlage IV bij deze Verordening.

wetten.nl - Regeling - Overheid.nl | Wetten.nl

1 Een kennisgeving van een kleine wijziging van de eerste categorie van een vergunning voor het in de handel brengen van een diergeneesmiddel wordt behandeling genomen volgens de procedure, bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1234/2008, in samenhang met artikel 11 van deze Verordening en bijlage IV bij deze Verordening.

wetten.nl - Regeling - Overheid.nl | Wetten.nl

1 Een kennisgeving van een kleine wijziging van de eerste categorie van een vergunning voor het in de handel brengen van een diergeneesmiddel wordt behandeling genomen volgens de procedure, bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1234/2008, in samenhang met artikel 11 van deze Verordening en bijlage IV bij deze Verordening.

LANDSVERORDENING van de 2de maart 2007 houdende regels ...

Indien het voor de beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is onderzoek te verrichten, dan zijn de kosten hiervan, onverminderd artikel 10, voor rekening van de aanvrager. 5. Een vergunning wordt geweigerd, indien één of meer belangen, genoemd in het eerste lid, op onoverkomelijke wijze in het gedrang zouden komen door verlening van de ...

LANDSVERORDENING van de 2de maart 2007 houdende regels ...

Indien het voor de beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is onderzoek te verrichten, dan zijn de kosten hiervan, onverminderd artikel 10, voor rekening van de aanvrager. 5. Een vergunning wordt geweigerd, indien één of meer belangen, genoemd in het eerste lid, op onoverkomelijke wijze in het gedrang zouden komen door verlening van de ...

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de ... - Overheid.nl

Voor de vaststelling of een project of een andere handeling door het veroorzaken van N-depositie op een voor stikstof gevoelige habitat in een Natura 2000-gebied een verslechterend of significant verstorend effect kan hebben, gaan Gedeputeerde Staten bij de beoordeling van de N-depositie uit van de op het moment van beslissing op de aanvraag voor de natuurvergunning meest recente versie van de ...

Meer weten over het kappen van bomen en de herplantplicht ...

In de bomenverordening van uw gemeente ligt vast voor welke bomen deze vergunning nodig is. Herplantplicht. Voor de gekapte bomen moeten weer bomen in de plaats komen. U bent verplicht om bomen terug te planten. Dit heet herplantplicht. Dit doet u binnen 3 jaar na de kap van de bomen. Voor het herplanten gelden een aantal regels:

Welke regels moet ik naleven als ik grondwater win of ...

Voor de aanleg van een ondergrondse hemelwaterput of infiltratievoorziening bij een vergund gebouw, is geen stedenbouwkundige vergunning nodig. De aanleg moet dan wel minstens op één meter van de zijdelingse en achterste perceelgrenzen gebeuren.

Stikstof: de meesterroof van de overheid - Opinie Jaap ...

Dit beleid van de overheid leidt tot de ondergang van geheel Nederland. Wanneer u niet tot inkeer komt, leidt dit tot massa ontslagen. Zelfs de natuur gaat dan nog meer verloederen. Er is maar een simpele verklaring voor de vervuiling van de aarde. De kringloopwijzer van de mens zelf.

Stikstof: de meesterroof van de overheid - Opinie Jaap ...

Dit beleid van de overheid leidt tot de ondergang van geheel Nederland. Wanneer u niet tot inkeer komt, leidt dit tot massa ontslagen. Zelfs de natuur gaat dan nog meer verloederen. Er is maar een simpele verklaring voor de vervuiling van de aarde. De kringloopwijzer van de mens zelf.

Stikstof: de meesterroof van de overheid - Opinie Jaap ...

Dit beleid van de overheid leidt tot de ondergang van geheel Nederland. Wanneer u niet tot inkeer komt, leidt dit tot massa ontslagen. Zelfs de natuur gaat dan nog meer verloederen. Er is maar een simpele verklaring voor de vervuiling van de aarde. De kringloopwijzer van de mens zelf.

Stikstof: de meesterroof van de overheid - Opinie Jaap ...

Dit beleid van de overheid leidt tot de ondergang van geheel Nederland. Wanneer u niet tot inkeer komt, leidt dit tot massa ontslagen. Zelfs de natuur gaat dan nog meer verloederen. Er is maar een simpele verklaring voor de vervuiling van de aarde. De kringloopwijzer van de mens zelf.

wetten.nl - Regeling - Overheid.nl | Wetten.nl

1 Een kennisgeving van een kleine wijziging van de eerste categorie van een vergunning voor het in de handel brengen van een diergeneesmiddel wordt behandeling genomen volgens de procedure, bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1234/2008, in samenhang met artikel 11 van deze Verordening en bijlage IV bij deze Verordening.