Verenigingsprijzen

DE NVEBPP stelt jaarlijks wisselprijzen ter beschikking ter onderscheiding van de beste vertegenwoordigers van ieder ras dat door de vereniging wordt vertegenwoordigd. Met dit nieuwe reglement wordt invulling gegeven aan een van de doelstellingen uit het beleidsplan, dat op de algemenen leden vergadering van 2013 werd aangenomen. Ook de wensen die door leden een jaar eerder werden geuit op de ALV van 2012 zijn in dit nieuwe reglement opgenomen.

Het bestuur heeft alles afwegende er bewust voor gekozen om per ras één jaarlijkse wisselprijs ter beschikking te stellen en de onderdelen “exterieur” en “werkeigenschappen” samen te voegen in één prijs per ras. Dit is gedaan, omdat naar de mening van het bestuur een tweedeling tussen exterieurlijnen en werklijnen in de fokkerij van onze rassen moet worden voorkomen. De rasvereniging benadert de verschillende rassen van de vereniging en de individuele honden als een samenstelling van een fraai, rastypisch exterieur gekoppeld aan uitmuntende rastypische werkeigenschappen.

De puntentelling wordt onderverdeeld in drie categorieën, nl.: Exterieur, KNJV-proeven (incl. MAP en NIMROD) en Veldwedstrijden (incl. apporteerwedstrijden ter veld). In iedere categorie tellen de twee beste resultaten voor de eindscore. De puntentelling geschiedt volgens onderstaand overzicht:

Categorie Exterieur

Omschrijving Pnt
Uitmuntend 30
Zeer Goed 20
Goed 10
Matig 5
Extra punten voor
Reserve CAC 5
CAC 10
Reserve CACIB 15 (de punten voor het (Res.) CAC vervallen)
CACIB 20 (de punten voor het (Res.) CAC vervallen)
BOB 10
1e plaats 5
2e plaats 4
3e plaats 3
4e plaats 2
Deelname Hond van het Jaar Show 25

Er worden geen punten toegekend aan resultaten die zijn behaald op lokale clubmatches van b.v. kynologenverenigingen.

Categorie KNJV-proeven

Omschrijving Pnt
KNJV-C diploma 39 punten of minder 15
40 punten of meer 20
KNJV-B diploma 63 punten of minder 25
64 punten of meer 35
KNJV-A diploma 79 punten of minder 45
80 punten of meer 55
MAP-B diploma 499 punten of minder 40
500 punten of meer 50
MAP-A diploma 499 punten of minder 60
500 punten of meer 70
Extra punten voor
1e plaats MAP B 5
2e plaats MAP B 4
3e plaats MAP B 3
1e plaats MAP A 15
2e plaats MAP A 10
3e plaats MAP A 5
Nimrod deelname 25 (deelname, niet de uitnodiging)
AA diploma 60 (extra, naast de deelname)

 

Categorie Veldwedstrijden

Alleen uitslagen behaald op Nederlandse wedstrijden tellen mee, met uitsluiting van zweetwerkproeven.

Omschrijving Pnt
CACIT 145
Res. CACIT 135
CACT 130
Res. CAC 110
Uitmuntend 90
Zeer Goed 70
CQN 55
Goed 50
Eervolle vermelding 30
Extra punten voor
plaatsingen in de klasse: Jeugd Novice Open
1e plaats 6 15 35
2e plaats 4 10 25
3e plaats 2 5 15

Kwalificaties die worden behaald op de afsluitende wedstrijd Coupe Continentaal II tellen dubbel. (Deelname aan deze wedstrijd levert geen extra punten op, omdat de vereniging uitzendt en de honden niet noodzakelijker wijs worden geselecteerd op basis van recente prestaties in het voorafgaande voor- of najaarsseizoen.)

Login

Lost your password?